0800 - 2022
shutterstock_482236276

Voorwaarden & Privacy

Voorwaarden & Privacy

PRIVACYVERKLARING KOOYMAN EIGEN HUIS B.V.

Kooyman Eigen Huis B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kantoor Alblasserdam
Adres: Dam 81, 2951 GA Alblasserdam
Telefoonnummer: 078-691 8111
Email: alblasserdam@kooyman.com

Kantoor Oud-Alblas
Adres: Kerkstraat 1, 2969 AJ Oud-Alblas
Telefoonnummer: 0184-691773
Email: oudalblas@kooyman.com

Kantoor Papendrecht
Adres: Brederodehuis 1, 3353 HD Papendrecht
Telefoonnummer: 078-615 0600
Email: papendrecht@kooyman.com

Kantoor Sliedrecht
Adres: Stationsweg 12, 3363 GA Sliedrecht
Telefoonnummer: 0184-499 444
E-mail: sliedrecht@kooyman.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kooyman Eigen Huis B.V.verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam;
· Geslacht;
· Geboortedatum;
· Geboorteplaats;
· Adresgegevens;
· Burgerlijke staat;
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Nummer ID-bewijs.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wonen@kooyman.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kooyman Eigen Huis B.V.verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
· Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
· Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
· Om een koopovereenkomst op te kunnen stellen;
· Kooyman Eigen Huis B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kooyman Eigen Huis B.V.neemt nietop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kooyman Eigen Huis B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle (persoons)gegevens die betrekking hebben op onze dienstverlening, worden tot 7 jaar na dato bewaard. Wij zijn hiertoe verplicht om te voldoen aan de wet WWFT. In het dossier zitten onder andere de volgende documenten: getekende opdracht tot dienstverlening, kopie legitimatiebewijzen, facturen, bewijs van eigendom, koopovereenkomst, concept leveringsakte.

Alle (persoons)gegevens die betrekking hebben tot een taxatiedossier, worden tot 10 jaar na dato bewaard. Wij zijn hiertoe verplicht om te voldoen aan de wet WWFT.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kooyman Eigen Huis B.V.deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kooyman Eigen Huis B.V.blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kooyman Eigen Huis B.V.uw persoonsgegevens aan andere derden.

Derden zijn:

· Realworks

Realworks is onze kantoorautomatiseerder. Wij stellen documenten op door middel van dit programma. Indien u een afspraak bij Kooyman Eigen Huis B.V. maakt, worden uw contactgegevens hierin opgenomen. Als u een woning bij ons verkoopt of koopt, zullen uw persoonlijke gegevens in dit systeem worden bewaard. In het digitale dossier zitten onder andere de volgende documenten: getekende opdracht tot dienstverlening, kopie legitimatiebewijzen, facturen, bewijs van eigendom, koopovereenkomst, concept leveringsakte.
Door uw gegevens aan Kooyman Eigen Huis B.V. te verstrekken, geeft u hiervoor uw toestemming.

· Proxsys

Proxsys is onze systeembeheerder. Alle binnenkomende e-mails en documenten worden bewaard op de servers van Proxsys.

Door uw gegevens aan Kooyman Eigen Huis B.V. te verstrekken, geeft u hiervoor uw toestemming.

· Kooyman Hypotheken en Verzekeringen
Zij verstrekken advies in de financiële- en verzekeringsbranche. Wij zetten uw
gegevens door indien u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming verleent.

· De bij de verkoop / aankoop betrokken notaris
Indien u een woning bij ons verkoopt of koopt, zullen wij de getekende
koopovereenkomst met daarin uw persoonlijke gegevens, doorsturen naar de
notaris. Wij vragen hiervoor uw schriftelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kooyman Eigen Huis B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar ons Cookiebeleid, welke te vinden is op: https://www.kooyman.com/over-ons/cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooyman Eigen Huis B.V.en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wonen@kooyman.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er op wijzen dat wij in het kader van de wet WWFT verplicht zijn ons complete dossier bij verkoop of aankoop van een woning , 7 jaar te bewaren. Indien u dus betrokken bent (geweest) bij een verkoop- of aankooptransactie, kunnen wij uw gegevens pas na 7 jaar na dato verwijderen.
In het geval van een taxatieopdracht is bovengenoemde termijn 10 jaar.

Kooyman Eigen Huis B.V.wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kooyman Eigen Huis B.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via wonen@kooyman.com.

4 kantoren in de regio

Kooyman Eigen Huis is een ondernemende makelaar met karakter. Onze kantoren zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag van 09.00 - 16.00 uur.

Contact opnemen?

Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Ik heb een vraag 0800 - 2022 WhatsApp: 06 - 30 51 36 18

Onze makelaars

Kim met Kooyman achtergrond
Kim Grinwis

Verhuurmakelaar

Bekijk ons team
© Kooyman Eigen Huis 2024 MM
Sluiten