0800 - 2022
Foto

Oosteinde ong

Oud Alblas

€ 625.000,- v.o.n.
kantoor OA
Kavel delen
Vestiging Makelaar Oud-Alblas 0184 – 69 17 73 Bereik ons ook via WhatsApp! 06 – 30 51 36 18 Neem contact op met ons
Terug naar zoekresultaten

Omschrijving

Unieke kans om een eigen woning te bouwen in het landelijke dorp Oud-Alblas. Deze kavel van 1.930 m2 is gelegen op de grens van de bebouwde kom, op de scheiding tussen dorpskern en buitengebied, in de lintbebouwing. De kavel is omzoomd met sloten en er mag één woning met bijgebouw op gebouwd worden met uitzicht op open landschap. De kavel moet nog bouw- en woonrijp gemaakt worden, er is nog geen infra en geen rioolaansluiting aanwezig.

Wat mag er gebouwd worden?
Op het kaartje hieronder is in het geel het bouwvlak aangegeven. Binnen dit bouwvlak mag max 1 woning met aan- en bijgebouwen gebouwd worden. De woning mag maximaal 850 m3 inhoud hebben.De maximale goothoogte is gesteld op 6 meter. Voor wat betreft de stijl van de woning staat in de toelichting bestemmingsplan het volgende:

"Wat betreft de vormgeving, kleurstelling, architectuur en materiaalgebruik van de woning wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing in de omgeving en het landelijke karakter van het gebied. De woningen in de omgeving zijn overwegend opgebouwd uit bakstenen met pannen of riet als dakbedekking en hebben een landelijke en traditionele uitstraling. Overwegend zijn er zadeldaken toegepast of een afgeleide hiervan. De gebruikte kleuren zijn ingetogen en zijn in harmonie met de omgeving."

Er mag één oprit (de huidige ontsluiting) naar de kavel gerealiseerd worden vanaf het Oosteinde. Het zuidelijke deel van de kavel moet open gebied blijven en mag dus niet bebouwd worden. Behoudens de standaard toegestane aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven mogen er geen andere bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Wat is er al uitgevoerd?
- Er is een verkennend bodemonderzoek (incl. asbest) uitgevoerd door Bakker Milieuadviezen. Op grond van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor het voorgenomen plan.

- In het kader van de vormvrije m.e.r. heeft een beoordeling plaatsgevonden van diverse milieuaspecten. Er is hiermee afdoende aangetoond dat hier geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 17.7 van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan hoeft geen m.e.r.-beoordelingsprocedure te worden gevolgd.
- In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een actualiserende quickscan uitgevoerd. Uit de quickscan blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot aantasting van beschermde natuur- waarden (soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden). Derhalve is het uitvoeren van aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

Wat moet er vóór de bouw nog gebeuren?
- Het oude schapenschuurtje moet nog verwijderd worden
- De kavel moet nog bouw- en woonrijp gemaakt worden
- Er is nog geen infra en geen rioolaansluiting aanwezigBijzonderheden
- Riante bouwkavel in Oud-Alblas
- Uniek uitzicht op open landschap
- Bouwvlak voor 1 woning en bijgebouw
- Let op: bouw- en woonrijp maken vereist
- Maximaal 850 m3 inhoud

Afspraak maken voor meer informatie? Neem contact met ons op

Contact opnemen?

Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Ik heb een vraag 0800 - 2022 WhatsApp: 06 - 30 51 36 18

Onze makelaars

1
Randy Madronal

Junior Makelaar

Bekijk ons team
© Kooyman Eigen Huis 2024 MM
Sluiten